Linjevägen 86, 913 42 Obbola

Vår styrelse

Michael Wiklund
Ordförande
Kontakt via e-post
Arnica D. Bäckström
Ledamot
Kontakt via e-post
Thomas Rolén
Ledamot
Kontakt via e-post
Petri Koukkari
Ledamot
Kontakt via e-post
Anna Höber
Suppleant
Kontakt via e-post
Gunnar Johansson
Suppleant
Kontakt via e-post