Linjevägen 86, 913 42 Obbola

Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Alla medlemmar i Nätet Ekonomiska Förening i Obbola kallas till årsmöte 2021.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Årsmötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av mötesfunktionärer
  1. mötesordförande
  2. mötessekreterare
  3. protokolljusterare och rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse 2020, balans och resultaträkning 2020 samt verksamhetsplan 2021.
 7. Revisionsberättelse 2020
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsår 2020
 9. Budget för verksamhetsår 2021
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av valberedning
 13. Motioner lagda av föreningens medlemmar
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Från och med 21 mars 18.00 kommer årsmöteshandlingarna finnas tillgänglig på Folkets Hus samt digitalt i en Google drivemapp.

Datum

28 mars klockan 19.00

Plats

Digitalt via Zoom
alternativt
Folkets Hus Obbola
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 18 mars 19.00

Zoom

Vi kommer öppna Zoom mötet 15 minuter innan för att ge dig möjlighet att säkerställa att allt fungerar.
Ladda gärna ner appen (gratis) i förväg via Zoom.com

Anmälan

Du som deltar digitalt behöver anmäla dig i förväg.

Möteslänk och länk till de digitala årsmöteshandlingarna mejlas ut söndag 28 mars klockan 13.00

Detta för att säkerställa röstlängd samt att inga obehöriga tar sig in på mötet.

  Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.